Thursday, October 21, 2010

IDGHAM SOGHIR

Dalam bahagian Idgham Soghir, Yaakub membaca dengan idzhar pada semua keadaan, iaitu:

o Pada Dzal (ذ) Idz (اذ).

o Pada Dal (د) Qad (قد).

o Pada Ta’ Ta’nis (ت).

o Pada Lam (ل) Hal(هل) dan Bal (بل).

Kecuali pada kalimah (اخذت) atau (اخذتم), membaca dengan idgham.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham Soghir:

واظهر اذ مع قد وتاء مؤنث

(ا)لا (ﺤ)ـز وعند لثاء للتاء (ف)ـصلا

وهل بل فتى هل مع ترى ولبابغا

نبذت وكاغفرلي يرد صاد (ﺤ)ـﻭلا

واخذت (ط)ـل


KHOLAF
1-Imam kholaf megidzharkan huruf ta’ ta’nis (ت) apabila bertemu dengan huruf tha’(ث) seperti (كذبت ثمود) dan membaca dengan idgham apabila bertemu dengan baki huruf yang lain, iaitu huruf ج, ظ ز, ص, س.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham Soghir :
وعند الثاء للتاء (ف)ـصلا

2-Bagi Idgham Soghir dalam bab Lam (ل) (هل) dan بل)), Kholaf membaca dengan idzhar sama ada (بل) bertemu dengan huruf(س ,(هل) bertemu ث atau (هل) dan (بل) bertemu huruf ت.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir :
وهل بل (ف)ـتى

3-Imam Kholaf akan membaca dengan idzhar apabila huruf tha’ (ث) bertemu dengan huruf ta’ (ت), seperti (اورثتموها) pada seluruh al-Quran. Begitu juga pada kalimah (لبثت) dan (لبثتم).

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir :
اورثتم (ﺤ)ـمى (ف)ـد لبثت عن ـهما

4-Kholaf membaca dengan idgham pada huruf nun (ن) yang terdapat pada awal surah Yasin dan surah al-Qalam, iaitu (ن القلم) dan (يس والقران الحكيم). Kholaf juga mengidghamkan huruf sin (س) yang bertemu dengan huruf mim (م) pada (طسم) di awal surah as-Syu‘ara’ dan al-Qasas.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir :
ويسن نون ادغم (ف)ـدا (ﺤ)ـط وسين مي ـم فز

5-Kholaf membaca dengan idzhar pada kalimah (اركب معنا) di dalam surah Hud.

MOHD FARHAN BIN ABDUL HALIM
M101122519

No comments:

Post a Comment