Wednesday, October 27, 2010

BAB NAQAL DAN SAKTAH DAN WAQAF PADA HAMZAH

1- Riwayat Ibnu Wardan rawi dari Imam Abu Jaafar akan memindahkan ( نقل ) huruf hamzah Qato’ pada kalimah ( الئن ) pada seluruh tempat di dalam al-Quran termasuk ( ءالئن ) di dalam surah Yunus.

2- Imam Kholaf akan memindahkan (naqal) kalimah ( وسئلوا ) dan ( فسئلوا ) yang terdapat di dalam al-Quran menjadi ( وسلوا ) dan ( فسلوا )

3- Untuk manhaj Imam Kholaf tiada bacaan saktah samada saktah ‘ال’ , saktah ‘شىء’ ataupun Saktah Mafsul. Begitu juga tiada perubahan bacaan huruf hamzah ketika waqaf.

MOHD HAFSAN BIN ISMAIL
M101181619

No comments:

Post a Comment