Sunday, October 31, 2010

MINI TESIS SEJARAH PENGKEMBANGAN DAN PENGGUNAAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA

SEJARAH PENGKEMBANGAN DAN PENGGUNAAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA

MOHD SOFIAN BIN ZAHIR (M101185719)
MUHAMMAD MURSYID BIN MD HAMZAH (M101182119)
MUHAMMAD AMINUDDEEN BIN YUSOF (M101182018)
MOHD FARHAN BIN ABD HALIM (M101122519)
MOHD HAFSAN BIN ISMAIL (M101181619)
MUHAMMAD ASHRAF BIN AHMAD RAFIK (M101144019)
USTAZ MOHD ZAKI BIN ABD HAMID
MADAH QIRAAT ILMIYAN
Kolej Universiti Insaniah
Kulliyyah Al-Quran
(K.U.I.N)
2O10

PENGAKUAN

Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan-nukilan dan ringkasan-ringkasan yang tiap-tiap satunya telah di jelaskan sumbernya.
29 OKTOBER 2010

KETUA KUMPULAN,

Tandatangan :………………………..

Nama : MOHAMMAD AMINUDDEN BIN YUSOF
No.IC : 860825-02-5681

SEJARAH PENGKEMBANGAN DAN PENGGUNAAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA


Tesis Ini Dikemukakan Untuk Memenuhi
Sebahagian Daripada Syarat Untuk Memperolehi Markah Persendirian Bagi Madah qiraat ilmiyan.


Kolej Universiti Insaniah
Kulliyyah Al-Quran
(K.U.I.N)
2O10
PENGHARGAAN

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين.

Segala puji bagi tuhan yang menurunkan al-Quran.yang menjadikannya sebagai pedoman dan ikutan, yang menjadikannya sebagai bacaan yang penuh keberkatan,yang menjadikannya sebagai petunjuk sepanjang zaman dan yang menjadikannya sebagai syafaat di hari kemudian. Selawat serta salam atas junjungan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad s.a.w, serta mereka yang beriman kepadanya dengan penuh keyakinan

Kami bersyukur ke hadrat Ilahi, dengan segala nikmat yang yang telah diberi, berkat dorongan pensyarah, rakan dan ibu-bapa, menguatkan keazaman dalam diri, untuk berkongsi sedikit ilmu yang telah dicari, sebagai khidmat dan bakti daripada diri ini maka dengan taufiq dan keizinan daripada ilahi, maka berjayalah kami menyiapkan kerja kursus ini.

Kerja kursus ini telah disusun dengan bahasa yang mudah, disertakan dalil untuk dijadikan hujjah, semoga ia dapat memberi faedah kepada mereka yang mempunyai masalah hati dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jika terdapat silap dan salah, pada susunan ayat atau istilah, tolonglah kami memperbetulkan yang salah, dengan memaklumkan cara yang berhikmah lagi berhemah. Segala kesempurnaan adalah milik Allah taala, manakala kekurangan itu adalah dari diri kami yang lemah.


Ya Allah Ya Tuhanku! Sesungguhnya Engkau tahu apa yang ada dalam diri kami, sedangkan kami tidak tahu apa yang ada dalam diriMu, maka ampunkanlah lintasan jahat hati kami, ketika menyusun setitis ilmu yang Engkau berikan pada kami, jadikanlah ia sesuatu yang bermanfaat bagi diri kami, sama ada semasa hidup atau mati kami, lebih-lebih lagi ketika bertemu denganMu. Demikian juga kedua ibu-bapa kami ,rakan-rakan kami tidak lupa juga guru kami USTAZ ZAKI BIN ABD HAMID , yang mendidik diri kami dalam mencari redha-Mu. Amin….
Waakhiran, wassalam .Editor,

…………………………………………….
(MOHD SOFIAN BIN ZAHIR)
Mahasiswa Kulliyyah Al-Quran,
Kolej Universiti Insaniah,
Kedah Darul Aman.


ISI KANDUNGAN
PENDAHULUAN 1
BAB 1 :DEFINISI ILMU QIRAAT 2
1.1: SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT 2
BAB 2 : TAHAP PENGGUNAAN QIRAAT DI MALAYSIA 6
2.1: BUKU YANG TELAH DITERBITKAN UNTUK PERKEMBANGAN
ILMU QIRAAT 8
BAB 3 : CARA MEMPERKEMBANGKAN LAGI QIRAAT DI MALAYSIA 9
3.1: PIHAK YANG TERLIBAT 9
3.2: PERATUS CARA BACAAN QIRAAT DI SELURUH NEGARA 12
KESIMPULAN 13
BIBLIOGRAFI 14

No comments:

Post a Comment